English   |   ورود
امروز : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
بازگشت

مراسم افطاری توکیو (۱۳۹۶)

مهمانی افطاری دانشجویی توکیو، امسال نیز در ماه رمضان برگزار شد. این مهمانی که به صورت مشارکت ...