English   |   ????
????? : چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
بازگشت

انتخابات سیزدهمین دوره اعضای شورا

اتمام دوره فعالیت دوره دوازدهم شورای راهبردی ایسیج، انتخابات سیزدهمین دوره اعضای شورا مطابق برنامه زمان بندی ...