English   |   ????
????? : جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
بازگشت

شرایط زندگی در ژاپن

کشور ژاپن دارای منابع خیلی محدودی است که اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است ولی با همکاری های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، کشور ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده است.صادرات بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد. براساس گزارشات منتشر شده، شاخص قیمت مصرف کننده این کشور ۹۶٫۳۲ است و قدرت خرید محلی آن ۹۱٫۴۹ است. مردم ژاپن به طور متوسط حداقل ۲۳۳۰۰۱ و حداکثر ۳۲۵۰۰۰ ین ژاپن برای هر ماه بعد از کسر مالیات حقوق می گیرند.

شرایط و هزینه زندگی در ژاپن – جزییات ریز هزینه ها در کشور ژاپن:

هزینه خوراک در ژاپن:

هزینه حمل و نقل در ژاپن:

مسکن در ژاپن:

حقوق و تامین مالی در ژاپن:

آب و برق (ماهیانه) در ژاپن:

ورزش و اوقات فراغت در ژاپن:

لباس و کفش در ژاپن:

شرایط و هزینه زندگی در ژاپن

شرایط و هزینه زندگی در ژاپن

شرایط و هزینه زندگی در ژاپن – هزینه تحصیل در مدارس ژاپن:

شرایط و هزینه زندگی در ژاپن – هزینه تحصیل در دانشگاههای ژاپن:

دانشجویان بین المللی در ژاپن از بیمه درمانی دولتی با پوشش بسیار عالی برخوردار هستند و هزینه بیمه در هر ماه در حدود ۳۰۰۰ ین است.